Операційні системи

5.1 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ

Підсистема захисту ОС виконує такі основні функції:

  1. . Ідентифікація та аутентифікація. Жоден користувач не може почати роботу з ОС, не ідентифікувавши себе і не надавши системі інформації, що підтверджує, що користувач дійсно є тим, ким він себе заявляє.
  2. Розмежування доступу. Кожен користувач системи має доступ тільки до тих об'єктів ОС, до яких йому надано доступ відповідно до поточної політики безпеки
  3. Аудит ОС реєструє в спеціальному журналі події, потенційно небезпечні для підтримки безпеки системи.
  4. Управління політикою безпеки. Політика безпеки повинна постійно підтримуватися в адекватному стані, тобто повинна гнучко реагувати на зміни умов функціонування ОС. Управління політикою безпеки здійснюється адміністраторами системи з використанням відповідних засобів, вбудованих в ОС.
  5. Криптографічні функції. Захист інформації немислима без використання криптографічних засобів захисту. Шифрування використовується в ОС при зберіганні і передачі по каналах зв'язку паролів користувачів і деяких інших даних, критичних для безпеки системи.
  6. Мережеві функції. Сучасні ОС, як правило, працюють не ізольовано, а в складі локальних і / або глобальних комп'ютерних мереж. ОС комп'ютерів, що входять в одну мережу, взаємодіють між собою для вирішення різних завдань, у тому числі і завдань, що мають пряме відношення до захисту інформації.

Підсистема захисту зазвичай не представляє собою єдиний програмний модуль. Як правило, кожна з перерахованих функцій підсистеми захисту вирішується одним або декількома програмними модулями. Деякі функції вбудовуються безпосередньо в ядро ОС. Між різними модулями підсистеми захисту повинен існувати чітко визначений йнтерфейс , використовуваний при взаємодії модулів для вирішення спільних завдань.

У таких ОС, як Windows, підсистема захисту чітко виділяється в загальній архітектурі ОС, в інших, як UNIX, захисні функції розподілені практично по всіх елементах ОС. Зазвичай підсистема захисту ОС допускає розширення додатковими програмними модулями.