Операційні системи

3.4 Пакети прикладних програм

Основне призначення прикладних програм – це розв’язання задач у конкретній предметній галузі

При розв’язанні задач за допомогою комп’ютера її розбивають на кілька частин – підзадач. Кожна з цих під задач розв’язується за допомогою своєї прикладної програми. Розв’язання вихідної задачі забезпечується сукупністю всіх використовуваних прикладних програм. Для розв’язування задач однакового типу створено системи прикладних програм, за допомогою яких розв’язуються різні конкретні задачі даного типу. Системи прикладних програм, що дозволяють розв’язувати задачі певного типу, називаються пакетами прикладних програм. За типом розв’язуваних задач серед наявних нині прикладних програм виділяються такі основні групи:

  • текстові редактори і текстові процеси
  • електронні таблиці
  • бази даних
  • графічні пакети
  • системи штучного інтелекту й експертні системи
  • навчальні програми
  • системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги.

У кожній із зазначених груп є багато прикладних програм, що різняться особливостями і можливостями. Однією з умов ефективного впровадження обчислювальної техніки в практику є створення спеціалізованих пакетів прикладних програм (ППП). Доступність і простота використання їх створює передумови більш широкого впровадження ЕОМ в інженерну роботу, вирішення конкретних завдань наукової області, економіки, культури, освіти. Існуючі ППП охоплюють майже всі сфери людської діяльності пов'язаної з обробкою інформації. ППП зазвичай будуються на базі спеціальних систем і є подальшим їх розвитком в конкретному напрямку. Вони поставляються окремо від програмного забезпечення обчислювальних засобів, мають свою документацію і не входять до складу операційних систем. ППП в даний час стали невід'ємною частиною програмного забезпечення персональних комп'ютерів. Це пояснюється великим набором функцій для роботи з даними, простотою освоєння і роботи. В даний час, коли користувач все більше звертає увагу на оперативність, наочність наданої інформації, а для інженерно - технічних працівників все важливішим стає обробка та зберігання великих обсягів даних, відіграють велику роль такі функції табличного процесора, як складання списків, зведених таблиць, можливість використання формул, копіювання даних, форматування та оформлення, аналіз і надання даних за допомогою діаграм і зведених таблиць, вилучення інформації із зовнішніх баз даних, забезпечення безпеки. Цим же пояснюється широке застосування їх в різних областях діяльності людини. Вони є невід'ємною частиною інформаційних систем, які полегшують доступ користувача до інформації з практично будь-якій області науки, техніки, культури, охорони здоров'я, навчання. Постійне вдосконалення наявних пакетів електронних таблиць, поява нових роблять роботу з даними все більш і більш простої, доступної для користувача будь-якої кваліфікації. Останнім часом стало можливим в табличних процесорах створення гіпертекстових посилань в таблиці з метою переходу в інші файли, що знаходяться на комп'ютері користувача, в локальній мережі або в мережі Internet. Дані та діаграми можна зберегти як окрему Web - сторінку або додавати до існуючої сторінці.

Використання пакета прикладних програм потребує наявності певного набору пристроїв у апаратної частини, певного об’єму оперативної пам’яті комп’ютера, певної операційної системи. Під час вибору пакета прикладних програм для роботи користувач мусить враховувати можливості свого конкретного комп’ютера.

Основна особливість програмного забезпечення Linux - різноманіття продуктів, які вирішують подібні завдання, особливо якщо справа стосується області, в якій існує кілька підходів до їх вирішення. Відкрита модель розробки програм, дозволяє будь-якому вибрати найбільш підходящий для нього інструмент і розвивати саме його. Тому список проектів, так чи інакше пов'язаних з Linux, налічує десятки (або навіть сотні) тисяч найменувань.

Звичайно ж, робота з самою операційною системою не може бути самоціллю. Всі зусилля з вивчення операційної системи Linux та основних утиліт потрібні для того, щоб згодом найкращим чином вирішувати в цій операційній системі будь-які з своїх прикладних задач, вирішуваних за допомогою комп'ютера. Для дуже багатьох завдань досить стандартних інструментів Linux та текстового редактора, однак є випадки, в яких все-таки необхідна спеціальна прикладна програма, саме для цього призначена, або в яких спеціальна програма зручніше комбінації стандартних утиліт.

Цей розділ присвячений короткому огляду прикладних програм для Linux, спеціально призначених для вирішення найрізноманітніших користувача завдань. Увійшовши сюди матеріал потрібно сприймати тільки як приклад, демонстрацію того, що і як можна робити в Linux, але зовсім не вичерпний список. На відміну від основних принципів устрою системи або стандартних утиліт, які не змінюються (майже) протягом десятиліть, прикладне програмне забезпечення - це область, де все змінюється дуже швидко. Технології, сьогодні вважаються найбільш передовими, вже через кілька місяців можуть застаріти. Разом з ними можуть застаріти використовують їх програми, а інші програми можуть, навпаки, перейти в розряд найбільш сучасних і розвинених. Тому перелічені тут прикладні програми - це не безумовна рекомендація, а досить випадкова вибірка, що відображає поточний стан справ у розробці додатків для Linux. Найкращий спосіб знайти і вибрати самі відповідні прикладні програми для своїх задач - порадитися з людьми, які вирішують подібні завдання в Linux в даний час - і спробувати.

Потрібно віддавати собі звіт в тому, що прикладні програми для Linux не є частиною самої Linux, тому будь-який з названих нижче програм може не виявитися в якомусь з конкретних дистрибутивів Linux. Але майже напевно в будь-якому дистрибутиві знайдеться не менше однієї або декількох програм для вирішення кожної з перерахованих нижче прикладних задач. Щоб не захаращувати виклад, ми зупинимося лише на найбільш поширених програмних продуктах, що входять в багато дистрибутиви Linux.