Операційні системи

Архітектура Linux

В ОС Linux можна виділити три основні частини:

  • ядро, яке реалізує основні функції ОС (керування процесами, пам'яттю, вве- денням-виведенням тощо);
  • системні бібліотеки, що визначають стандартний набір функцій для вико- ристання у застосуваннях (виконання таких функцій не потребує переходу в привілейований режим);
  • системні утиліти (прикладні програми, які виконують спеціалізовані задачі).