Операційні системи

3.1 Історія виникнення LINUX.

Коріння ОС Linux бере ще з 70-х років ХХ-го століття. Точкою відліку можна вважати появу операційної системи Unix в 1969-му році в США у фірмі Bell Laboratories, дочірнього підрозділу компанії AT&T. Unix стала основною для великої кількості операційних систем промислового класу.

Linux найбільше зобов'язаний своїм життям двом проектам - GNU та Minix.