Операційні системи

Диспетчер процесів та атрибути процесів

Task Manager (Диспетчер задач) служить для перегляду поточних даних про продуктивність системи. У цій утиліті основними є три індикатори: використання процесора, використання віртуальної пам'яті й запущені процеси й програми.

Основні лічильники диспетчера задач
ЛічильникОпис
Image Name (ИмяІм'я процесу образа
PID (Process Identifier) Числове значення, яке унікальним чином визначає (Идентификаторпроцес під час його роботи процесса)
CPU Usage (ЗагрузкаВиражений у відсотках час, впродовж якого процес ЦП)використав час процесора з моменту останнього оновлення
CPU Time (Время ЦП) Сумарний час процесора, використаний процесом із часу його запуску (у секундах)
Memory Usage UsageОбсяг віртуальної пам'яті, використовуваної процесом
Memory Usage Delta DeltaЗміна обсягу пам'яті з моменту останнього
Peak Memory Usage Максимальний обсяг виділеної пам'яті, використаної процесом з моменту запуску. Виділеною пам'яттю є пам'ять, яку процес використовує на фізичному носії (наприклад, в ОЗП) або у файлі підкачування
Page Faults Число переривань, які виникають, коли застосування намагається прочитати або записати дані в неіснуючу віртуальну пам'ять
USER Objects ОбъектыЧисло об'єктів USER, які використовуються тепер
I/O Reads (Число чтений Число операцій введення/виведення, згенерованих процесом читання, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв
I/O Read Bytes ПрочитаноЧисло байт, прочитаних у ході операцій байт) уведення/виводу, згенерованих процесом читання, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв
Session ID (Код сеанса) Ідентифікатор сеансу служб терміналів (Terminal Services), якщо вони встановлені
User Name Ім'я користувача, який володіє процесом служб
Page Faults Delta Зміна числа помилок сторінок з моменту останнього оновлення
Virtual Memory Size (Объем виртуальной памяти) Обсяг віртуальної пам'яті або адресного простору, виділеного процесу
Paged Pool (Выгружаемый пул) Віртуальна пам'ять, доступна для кешування на диск, яка містить у собі всю користувацьку пам'ять і частина системної пам'яті. Кешування являє собою переміщення рідко використовуваних компонентів робочої пам'яті з ОЗП на інший носій, звичайно на жорсткий диск
Non-Paged Pool (Невыгружаемый пул) Обсяг пам'яті операційної системи, використовуваної, процесом (у кілобайтах). Дана пам'ять ніколи не вивантажується на диск
Base Priority (Базовый приоритет) Визначає порядок диспетчеризації потоків процесу для обробки процесором. У Службах черги повідомлень (Microsoft Message Queuing Services, MSMQ) базовий пріоритет (або пріоритет черги) визначає proxy-пріоритет черги в загальній черзі. Базовий пріоритет може бути встановлений у діапазоні від -32 768 до 32 767 (значення за замовчуванням рівно 0) будь-яким застосуванням MSMQ з дозволами на запис для черги. Приватні черги не підтримують базовий пріоритет. MSMQ маршрутизує і передає повідомлення на основі комбінації базового пріоритету й пріоритету повідомлення
Handle Count (Счетчик дескрипторов) Число дескрипторів об'єктів у таблиці об'єктів процесу
Thread Count (Счетчик потоков) Число потоків, запущених у процесі
GDI Objects (Объекты GDI) Число об'єктів GDI, використовуваних у цей момент процесом. Об'єкти з бібліотеки графічного користувацького інтерфейсу (Graphics Device Interface, GDI), що входить в інтерфейс прикладного програмування (API) для пристроїв виводу графіки
I/O Writes (Число записей) Число операцій уведення/виводу, згенерованих процесом запису, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв
I/O Write Bytes ЗаписаноЧисло байт, записаних у ході операцій байт) уведення/виводу, згенерованих процесом запису, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв
I/O Other ПрочийЧисло операцій уведення/виводу, згенерованих ввод/вывод) процесом, який не є ні читанням, ні записом, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв. Прикладом такого типу операції є функція керування
I/O Other Bytes Число байт, переданих у ході операцій уведення/виводу, згенерованих процесом, який не є ні читанням, ні записом, включаючи операції для файлів, мережі й пристроїв

Засіб перегляду подій Оснащення (Event Viewer, Просмотр событий) дозволяє переглядати журнали подій, що згенеровані програмами, службою безпеки й системою.

Три типи стандартних (основних) журналів.

  • Журнал приложений (Application log) - фіксує події, зареєстровані застосуваннями. Наприклад, текстовий редактор може зареєструвати в даному журналі помилку при відкритті файлу.
  • Журнал системы (System log) - записує події, які реєструються системними компонентами Windows Server 2003. Наприклад, у системний журнал записуються такі події, як збій у процесі завантаження драйвера або іншого системного компонента при запуску системи.
  • Журнал безопастности (Security log) - містить запису, пов'язані із системою безпеки. За допомогою цього журналу можна відслідковувати зміни в системі безпеки й ідентифікувати проломи в захисті. У даному журналі можна реєструвати спроби входу в систему. Для перегляду журналу необхідно мати права адміністратора. За замовчуванням реєстрація подій у журналі безпеки відключена.

Performance (Производительность) - містить у собі два компоненти:

Activex-Елемент System Monitor оснащення Performance Logs and Alerts (Оповещения и журналы безопасности). Графічні засоби System Monitor дозволяють візуально відслідковувати зміну продуктивності системи. За допомогою System Monitor можна одночасно переглядати дані з декількох комп'ютерів у вигляді динамічних діаграм, на яких відображається поточний стан системи й показання лічильників. Оснащення Performance Logs and Alerts дозволяє створювати звіти на основі поточних даних продуктивності або інформації з журналів. При перевищенні лічильниками заданого значення або зменшення нижче вказаного рівня дане оснащення за допомогою служби повідомлень (Messenger) посилає оповіщення користувачеві.