Операційні системи

1.4 Мережеві функції операційних систем.

Комп'ютерна мере́жа - система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами. У́ ширшому розумінні комп'ютерна мережа - це система зв'язку через кабельне чи повітряне середовище, самі комп'ютери різного функціонального призначення і мережеве обладнання. Середовищами передавання у комп'ютерних мережах можуть бути телефонні кабелі, виті пари, волоконно-оптичні кабелі, радіохвилі, світлові сигнали.

Головним завданням стеку TCP / IP є об'єднання підмереж в мережу через шлюзи. Кожна мережа працює за своїми власними законами, проте передбачається, що шлюз може прийняти пакет з іншої мережі і доставити його за вказаною адресою. Реально, пакет з однієї мережі передається в іншу підмережу через послідовність шлюзів, які забезпечують наскрізну маршрутизацію пакетів по всій мережі.

Під шлюзом розуміється точка з'єднання мереж. При цьому з'єднуватися можуть як локальні мережі, так і глобальні мережі. В якості шлюзу можуть виступати як спеціальні пристрої, маршрутизатори, так і комп'ютери, які мають програмне забезпечення, що виконує функції маршрутизації пакетів.

Маршрутизація - це процедура визначення шляху проходження пакету з однієї мережі в іншу.

Мережева операційна система (англ. Network operating system) - це операційна система, яка забезпечує обробку, зберігання та передачу даних в інформаційній мережі.

Головними завданнями мережної ОС є розподіл ресурсів мережі (наприклад, дискового простору) і адміністрування мережі. Системний адміністратор визначає колективні ресурси, задає паролі, визначає права доступу для кожного користувача або групи користувачів. Звідси мережеві ОС ділять на мережеві ОС для серверів і мережеві ОС для користувачів.

Якщо комп'ютер надає свої ресурси іншим користувачам мережі, то він грає роль сервера. При цьому комп'ютер, який звертається до ресурсів іншої машини, є клієнтом. Комп'ютер, що працює в мережі, може виконувати функції або клієнта, або сервера, або поєднувати обидві функції.

Мережеві засоби ОС поділяються на три компоненти:

  • серверна частина ОС – засоби надання локальних ресурсів і сервісів у загальне користування;
  • клієнтська частина ОС –засоби запиту на доступ до віддалених ресурсів і сервісів;
  • Транспортні засоби ОС, разом з комунікаційною системою забезпечують передачу повідомлень між комп'ютерами.

Мережевою службою називається сукупність серверної і клієнтської частин ОС, що надають доступ до конкретного типу ресурсу комп'ютера через мережу

Сервіс - інтерфейс між споживачем послуг (користувачем або додатком) та постачальником послуг (службою).

Якщо виконання серверних функцій є основним призначенням комп'ютера, такий комп'ютер називається виділеним сервером. Залежно від того, який ресурс сервера розділяється, він називається файл-сервером, факс-сервером, принт- сервером, сервером додатків і т.д. Виділений сервер не прийнято використовувати в якості комп'ютера для виконання поточних завдань, не пов'язаних з його основним призначенням, так як це може зменшити продуктивність його роботи як сервера.

До основних функцій мережевих ОС відносять управління каталогами та файлами;управлінняресурсами;комунікаційніфункції;захиствід несанкціонованого доступу; забезпечення відмовостійкості; управління мережею.

Управління каталогами та файлами в мережах полягає в забезпеченні доступу до даних, фізично розташованих в інших вузлах мережі.

Управління ресурсами включає обслуговування запитів на надання ресурсів, доступних по мережі.

Комунікаційні функції забезпечують адресацію, буферизацію, вибір напрямку для руху даних у розгалуженій мережі (маршрутизацію), управління потоками даних та ін

Захист від несанкціонованого доступу - підтримка цілісності даних та їх конфіденційність.

Відмовостійкість характеризується збереженням працездатності системи при впливі дестабілізуючих факторів. Відмовостійкість забезпечується застосуванням для серверів автономних джерел живлення, відображенням або дублюванням інформації в дискових накопичувачах.

Управління мережею пов'язано із застосуванням відповідних протоколів управління. У більшості випадків в мережевому програмному забезпеченні реалізуються протоколи ICMP і SNMP з стека TCP / IP, рідше використовується протокол CMIP (Common Management Information Protocol) з семиуровневой моделі протоколів ISO.