Операційні системи

ТЕМА 1. ОГЛЯД ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Операційна система - це програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп'ютера, обчислювальними процесами, а також надає середовище для виконання прикладних програм.

Ресурс – всякий об’єкт, який може бути розподіленим між обчислювальними процесами.

Апаратні ресурси комп'ютера: процесори, пам'ять, пристрої.

Програмні ресурси: засоби керування пристроями та файлами; бібліотеки програм; засоби керування задачами.

Файл - іменований впорядкований набір даних на пристрої зберігання інформації; операційна система забезпечує організацію файлів в Файловій системи.

Файлова система - набір файлів, організованих за наперед визначеними правилами. Якщо організація файлів в файлову систему відбувається з використанням каталогів, то така файлова система називається ієрархічною.

Програма - файл, що містить набір інструкцій для виконання. В якості виконавця інструкцій програми можуть виступати: − центральний процесор; − інтерпретатор - інша програма, яка забезпечує розпізнавання і виконання інструкцій (в окремих випадках інтерпретатор також називають віртуальною машиною).

Обчислювальний процес (або задача) - виконання послідовності дій, яка задається програмою.

Команда - ім'я, яке використовує користувач ОС або інша програма для виконання вказаної програми (може збігатися з іменем файлу програми) або поіменованої дії (вбудованої команди).

Командний інтерпретатор - середовище, яке забезпечує інтерфейс з користувачем і виконання команд.

Мова сценаріїв або скриптів (англ. scripting language) - високорівнева мова програмування для написання сценаріїв - коротких описів дій, виконуваних системою. Сценарій - це програма, що має справу з готовими програмними компонентами.

Драйвер - програма, що забезпечує фізичну взаємодію ОС з фізичним пристроєм. Драйвер обробляє переривання пристрою, підтримує чергу запитів і перетворює запити в команди управління пристроєм.